Om SiN Innkjøpssamarbeid

SiN Innkjøpssamarbeid SA består av 10 av landets 14 samskipnader og har som formål å samarbeide om inngåelse av felles innkjøpsavtaler i hovedsak for samskipnadenes serveringsvirksomheter. Innkjøpssamarbeidet har utviklet seg gjennom de siste 10 årene. Samarbeidet
ble startet i 2008 og etter betydelig vekst ble det  stiftet til et samvirke i 2013.

Samarbeidet baseres på at det inngås fellesavtaler for samskipnadene med landsdekkende leverandører. I foregående år har disse leverandørene hovedsakelig gjeldt mat og drikke og annet utstyr til kafedrift, men andre virksomheter i samskipnadene har i nyere tid blitt knyttet opp mot disse avtalene. Ved å samle alle samskipnadenes kjøpsvolum blir vi en større og mer attraktiv kunde for leverandørene. Det oppnås stordriftsfordeler og bedre innkjøpsbetingelser.


Antall enheter som benytter SiN fellesavtaler i Norge:

Mat og drikke/serveringssteder
Barnehager
Kiosker
Treningssentre
Boligdrift

144
21
5
13
20

Totalt  203

 

Vårt hovedfokus og målgruppe er; STUDENTEN
Kundefokuset til SiN-samskipnadene er de 200 000 universitets-
og høyskolestudentene som er knyttet til våre samskipnader landet rundt:

Kjennetegn for vår målgruppe:

 • Aldersgruppen 19 - 35 år i hovedsak
 • Bevisste og kunnskapsrike
 • Er digitale
 • Har svak økonomi – opptatt av pris (Studentbudsjettet pr 2018)
 • Setter krav til maten – smak, presentasjon, sporbarhet, innhold
 • Er sultne…


Hovedmål for samarbeidet

 • Alle andelseiere skal oppnå bedre innkjøpsbetingelser via samarbeid
 • Optimale innkjøpsbetingelser på omforente produkter til definert kvalitet
 • Sikre et tilbud av næringsrike, sunne og salgbare produkter
 • Konkurrere med dagligvare på pris når det gjelder enkelte prioriterte produkt
 • Sikre god forretningsetikk
 • Sikre at leverandører som blir valgt jobber aktivt i forhold til bærekraft
 • Effektiv organisering av SiN samarbeidet


SiN innkjøpssamarbeid bærekraftsstrategi   
SiN innkjøpssamarbeid fokuserer på FN’s bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, gjennom å:

 • Stille krav til leverandører om å levere og dokumentere sin produksjon og leveranse i forhold til miljø og etisk handel.
 • Velge leverandører som har en bevisst strategi og fokus i forhold til bærekraftige leveranser og produkter
 • SiN og samskipnadene vil delta og utvikle i samarbeidet med våre leverandører for å sammen kunne oppnå bedre resultater i forhold til FNs bærekrafts mål.

Delmål for SiN er å legge til rette for:

 • Stimulere medlemmene til reduksjon av matsvinn
 • Mer bruk at klimasmart mat
 • Mer fokus på bærekraft ved valg av leverandører og produkter
 • Mer klimasmart emballasje
 • Mer innkjøp av sertifiserte produkter
 • Bedre avfallshåndtering

Våre prioriterte leverandører og deres bærekraftstrategi:

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Styret pr mars 2018:

Ørjan Vågstøl - styreleder   
Steffen Greff
Ellen Appelbom
Espen Holm
Birgitte Sten
John Egil Andersen

Studentsamskipnaden på Vestlandet
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge
Studentsamskipnaden i Agder


Administrasjonen:
Det operative og daglige arbeidet med SiN innkjøp utføres av vår administrasjon. Er du leverandør eller medlem som ønsker kontakt med oss:

Heidi Rustad - Innkjøpssjef
heidi.rustad@sio.no
93 44 64 78

Inger-Merethe Seljeseth - Support og administrasjon
inger-merethe.seljeseth@sio.no
40 20 00 55

Forretningsinformasjon:
Organisasjonsnummer: 912080188
Fakturaadresse: EHF (SiN ligger registrert i ELMA-registeret) eller fakturamottak.sin@sio.no