Om SiN Innkjøpssamarbeid

SiN Innkjøpssamarbeid SA består av 10 av landets 14 samskipnader og har som formål å samarbeide som inngåelse av felles innkjøpsavtaler i hovedsak for samskipnadenes serveringsvirksomheter. Innkjøpssamarbeidet har utviklet seg gjennom de siste 8 år. Innkjøpssamarbeidet startet i 2008 og etter betydelig vekst ble samarbeidet stiftet til et samvirke i 2013.

Samarbeidet baseres på at det inngås fellesavtaler for samskipnadene med landsdekkende leverandører. I foregående år har disse leverandørene hovedsakelig gjeldt mat og drikke og annet utstyr til kafedrift, men andre virksomheter i samskipnadene har i nyere tid blitt knyttet opp mot disse avtalene. Ved å samle alle samskipnadenes kjøpsvolum blir vi en større og mer attraktiv kunde for leverandørene. Det oppnås stordriftsfordeler og bedre innkjøpsbetingelser.


Styret pr mars 2018:

Ørjan Vågstøl - styreleder   
Steffen Greff
Ellen Appelbom
Espen Holm
Birgitte Sten
John Egil Andersen

Studentsamskipnaden på Vestlandet
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge
Studentsamskipnaden i Agder


Administrasjonen:
Det operative og daglige arbeidet med SiN innkjøp utføres av vår administrasjon. Er du leverandør eller medlem som ønsker kontakt med oss:

Heidi Rustad - Innkjøpssjef
heidi.rustad@sio.no
93 44 64 78

Inger-Merethe Seljeseth - Support og administrasjon
inger-merethe.seljeseth@sio.no
40 20 00 55

Forretningsinformasjon:
Organisasjonsnummer: 912080188
Fakturaadresse: EHF (SiN ligger registrert i ELMA-registeret) eller fakturamottak.sin@sio.no