SiN Innkjøpssamarbeid

Hver krone av vårt overskudd går tilbake til samskipnadene og studentene, nettopp fordi det er studenten som er i vårt fokus.

Handle smartere på nett!

SiNett legger til rette for strukturerte innkjøp med leverandørene samlet på en og samme plattform.

Elektronisk innkjøpsportal for studentsamskipnadene i Norge

SiN Innkjøpssamarbeid SA består av 12 av landets 14 samskipnader og har som formål å samarbeide om inngåelse av felles innkjøpsavtaler i hovedsak for samskipnadenes serveringsvirksomheter. Innkjøpssamarbeidet startet i 2008 og etter betydelig vekst ble samarbeidet stiftet til et samvirke i 2013.

Samarbeidet baseres på at det inngås felles avtaler for samskipnadene med landsdekkende leverandører. Ved å samle alle samskipnadenes kjøpsvolum blir vi en større og mer attraktiv kunde for leverandørene. Det oppnås stordriftsfordeler og bedre innkjøpsbetingelser. Selskapet drives etter non-profitt-prinsippet. Overskudd og besparelse på samarbeidsavtaler går tilbake til samskipnadene og studentene.

SiN Innkjøpssamarbeid forhandler og legger til rette felles leverandøravtaler for serveringsvirksomhetene i samskipnadene. Øvrige virksomheter i samskipnadene som har behov for varer og tjenester som omfattes av SIN-avtalene, kan også knyttet seg opp mot de aktuelle avtalene.

De 12 studentsamskipnadene tilbyr de rundt 200 000 tilknyttede studentene velferdstjenester som studentboliger, barnehager, trening, helsetjenester som tannlege, lege og psykolog, i tillegg til mat og drikke på over 200 spisesteder, kantiner, kafeer og kaffebarer i innkjøpssamarbeidet. 

Aktuelt

STUDENTMATKONFERANSEN 2024

I 2024 er det Sit - Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim som arrangerer Studenmatkonferansen. 

Dato: 12. – 13. juni
Sted: Trondheim 
Årets tema: "Hva driver utvikling?" – en tankevekkende reise gjennom mat, politikk, økonomi, kultur, og kraften som bor i enkeltindividet.

Les mer og meld deg på her: Studentmatkonferansen

Aktiviteter

STUDENTMATKONFERANSEN 2024

I 2024 er det Sit - Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim som arrangerer Studenmatkonferansen. 

Dato: 12. – 13. juni 
Sted: Trondheim
Årets tema:
"Hva driver utvikling?" – en tankevekkende reise gjennom mat, politikk, økonomi, kultur, og kraften som bor i enkeltindividet. 

Les mer og meld deg på her: Studentmatkonferansen