SiN Innkjøpssamarbeid

Hver krone av vårt overskudd går tilbake til samskipnadene og studentene, nettopp fordi det er studenten som er i vårt fokus.

Handle smartere på nett!

SiNett legger til rette for strukturerte innkjøp med leverandørene samlet på en og samme plattform.

Elektronisk innkjøpsportal for studentsamskipnadene i Norge

SiN Innkjøpssamarbeid SA består av 11 av landets 14 samskipnader og har som formål å samarbeide om inngåelse av felles innkjøpsavtaler i hovedsak for samskipnadenes serveringsvirksomheter. Innkjøpssamarbeidet startet i 2008 og etter betydelig vekst ble samarbeidet stiftet til et samvirke i 2013.

Samarbeidet baseres på at det inngås felles avtaler for samskipnadene med landsdekkende leverandører. Ved å samle alle samskipnadenes kjøpsvolum blir vi en større og mer attraktiv kunde for leverandørene. Det oppnås stordriftsfordeler og bedre innkjøpsbetingelser. Selskapet drives etter non-profitt-prinsippet. Overskudd og besparelse på samarbeidsavtaler går tilbake til samskipnadene og studentene.

SiN Innkjøpssamarbeid forhandler og legger til rette felles leverandøravtaler for serveringsvirksomhetene i samskipnadene. Øvrige virksomheter i samskipnadene som har behov for varer og tjenester som omfattes av SIN-avtalene, kan også knyttet seg opp mot de aktuelle avtalene.

De 11 studentsamskipnadene tilbyr de rundt 200 000 tilknyttede studentene velferdstjenester som studentboliger, barnehager, trening, helsetjenester som tannlege, lege og psykolog, i tillegg til mat og drikke på over 200 spisesteder, kantiner, kafeer og kaffebarer i innkjøpssamarbeidet. 

Aktuelt

Nor Tekstil - Kundeportal
SiN har fått egen kundeportal hos Nor Tekstil for vask og leie av arbeidstøy og matter.

Aktiviteter

Studentmatkonferansen 2023
Neste Studentmatkonferanse arrangeres av Studentsamskipnaden i Agder.

Dato: 19. – 20. april 2023
Sted: Kristiansand

Nærmere informasjon kommer.