SiN Innkjøpssamarbeid

Hver krone av vårt overskudd går tilbake til samskipnadene og studentene, nettopp fordi det er studenten som er i vårt fokus.

Handle smartere på nett!

SiNett legger til rette for strukturerte innkjøp med leverandørene samlet på en og samme plattform.

Elektronisk innkjøpsportal for studentsamskipnadene i Norge

SiN Innkjøpssamarbeid SA består av 10 av landets 14 samskipnader og har som formål å samarbeide om inngåelse av felles innkjøpsavtaler i hovedsak for samskipnadenes serveringsvirksomheter. Innkjøpssamarbeidet har utviklet seg gjennom de siste 10 år. Innkjøpssamarbeidet startet i 2008 og etter betydelig vekst ble samarbeidet stiftet til et samvirke i 2013.


Samarbeidet baseres på at det inngås fellesavtaler for samskipnadene med landsdekkende leverandører. I foregående år har disse leverandørene hovedsakelig gjeldt mat og drikke samt annet utstyr til kafedrift, men i senere år har også andre virksomheter i samskipnadene blitt knyttet opp mot disse avtalene. Ved å samle alle samskipnadenes kjøpsvolum blir vi en større og mer attraktiv kunde for leverandørene. Det oppnås stordriftsfordeler og bedre innkjøpsbetingelser.


De 10 studentsamskipnadene tilbyr de rundt 200.000 tilknyttede studentene velferdstjenester som studentbolig, barnehager, trening, helsetjenester som tannlege, lege og psykolog, i tillegg til mat og drikke på over 200 spisesteder, kantiner og kafeer i innkjøpssamarbeidet. 

Aktiviteter


9. og 11. april 2019:
Studentmatkonferansen i Oslo.

Bli med på spennende og inspirerende dager!
- Her finner du program og påmeldingsskjema