SiN Innkjøpssamarbeid

Hver krone av vårt overskudd går tilbake til samskipnadene og studentene, nettopp fordi det er studenten som er i vårt fokus.

Handle smartere på nett!

SiNett legger til rette for strukturerte innkjøp med leverandørene samlet på en og samme plattform.

Elektronisk innkjøpsportal for studentsamskipnadene i Norge

SiN Innkjøpssamarbeid SA består av 10 av landets 14 samskipnader og har som formål å samarbeide om inngåelse av felles innkjøpsavtaler i hovedsak for samskipnadenes serveringsvirksomheter. Innkjøpssamarbeidet har utviklet seg gjennom de siste 10 år. Innkjøpssamarbeidet startet i 2008 og etter betydelig vekst ble samarbeidet stiftet til et samvirke i 2013.

Samarbeidet baseres på at det inngås felles avtaler for samskipnadene med landsdekkende leverandører. Ved å samle alle samskipnadenes kjøpsvolum blir vi en større og mer attraktiv kunde for leverandørene. Det oppnås stordriftsfordeler og bedre innkjøpsbetingelser. Selskapet drives etter non-profitt-prinsippet. Overskudd og besparelse på samarbeidsavtaler går tilbake til samskipnadene og studentene.

SiN Innkjøpssamarbeid forhandler og legger til rette felles leverandøravtaler for serveringsvirksomhetene i samskipnadene. Øvrige virksomheter i samskipnadene som har behov for varer og tjenester som omfattes av SIN-avtalene, kan også knyttet seg opp mot de aktuelle avtalene.

De 10 studentsamskipnadene tilbyr de rundt 200 000 tilknyttede studentene velferdstjenester som studentboliger, barnehager, trening, helsetjenester som tannlege, lege og psykolog, i tillegg til mat og drikke på over 200 spisesteder, kantiner, kafeer og kaffebarer i innkjøpssamarbeidet. 

Aktiviteter

14. april
Medlemsmøte og årsmøte 2020 
- Godkjenne regnskap 2020
- Nye avtaler og aktiviteter 2021
- Status hos medlemmene

Sted: Teams
Deltagere: alle SiN-medlemmer
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

22. april:
Webinar
Matvett - KuttMatsvinn

Inspirasjon til hvordan komme i gang

Sted: Teams
Deltagere: Alle SiN-medlemmer, Matvett AS og øvrige bransjedeltagere
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Studentmatkonferansen
Med bakgrunn i koronasituasjonen blir det ingen Studentmatkonferanse i 2021. Det er besluttet å utsette arrangementet til 2022.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~