Bærekraft

SiN innkjøpssamarbeids bærekraftsstrategi   

SiN innkjøpssamarbeid fokuserer på FN’s bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, gjennom å:

  • Stille krav til leverandører om å levere og dokumentere sin produksjon og leveranse i forhold til miljø og etisk handel.
  • Velge leverandører som har en bevisst strategi og fokus i forhold til bærekraftige leveranser og produkter
  • SiN og samskipnadene vil delta og utvikle i samarbeidet med våre leverandører for å sammen kunne oppnå bedre resultater i forhold til FNs bærekrafts mål.

Delmål for SiN er å legge til rette for:

  • Stimulere medlemmene til reduksjon av matsvinn
  • Mer bruk at klimasmart mat
  • Mer fokus på bærekraft ved valg av leverandører og produkter
  • Mer klimasmart emballasje
  • Mer innkjøp av sertifiserte produkter
  • Bedre avfallshåndtering

Våre prioriterte leverandører og deres bærekraftstrategi:

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Felles avtale med Matvett AS
SiN innkjøpssamarbeid har inngått en felles avtale med Matvett AS. Dette innebærer at alle samskipnader i SiN-samarbeidet kan ta aktivt del i det viktige KuttMatsvinn-arbeidet.

Matvett AS sine aktiviteter er forankret i bransjeutvalget «KuttMatsvinn Servering" som skal sikre videreføring av matsvinnarbeidet i serveringsbransjen mot 2030.
Det overordnede målet er å bidra inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030.

Sammensetning av bransjeutvalget representere i tillegg til Matvett de ulike sektorene (hotell, kantine, restaurant, KBS, innkjøpskjede, grossist og leverandør). Gjennom avtalen har SiN-innkjøpssamarbeid rett til å delta i bransjeutvalget med 1 representant, som innkjøpskjede.

Vi er vi glade for å delta i bransjeutvalget slik at samskipnadenes og studentkantinenes bidrag blir synliggjort og inkludert.

Flere av samskipnadene har allerede gjennom mange år deltatt i KuttMatsvinn-prosjektet direkte og jobbet aktivt med å redusere matsvinn. SiO Mat og Drikke AS (studentsamskipnaden SiO) var i sin tid med å starte opp KuttMatsvinn2020 og åpnet i 2015 serveringsstedet Kutt Gourmet som lager gourmetmåltider av overskuddsmat. 

Les mer om Matvett AS og hvordan serveringsbransjen tar grep gjennom KuttMatsvinn.